ARCHITECTURE EVENTS

[Konferencë] – “Përfytyrimi i Qyteteve të së Ardhmes – Reflektimi i sfidave të së tashmes, frymëzimi i zhvillimit të së ardhmes”. Arkitektura dhe Arti si mjet për të stimuluar dhe mundësuar ndërveprimin dhe pjesëmarrjen qytetare për zhvillimin e qyteteve. [Konkurs]- Konkurs Ndërkombëtar Arkitektonik dhe dizajni urban për zhvillimin e vizioneve të Tiranës së të ardhmes.

Architecture Events

ART & DESIGN EVENTS

[Konference] Konference e Industrise Kreative [Ekspozitë] “Made in Albania” – Ekspozite të hapur e projekteve finaliste të konkursit “Made in Albania” në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës [Ekspozitë] “Icons of French Design” – (Ndërkombëtare) Ekspozitë Ndërkombëtare mbi Ikonat e Dizajnit Francez, nga arti deri tek produktet industriale më të njohura franceze. Organizuar në bashkëpunim me

Art&Design Events

PUBLIC EVENTS

[Provokime Urbane] “Urban Gardens” – Transformimi i nje hapësire publike të lënë në harresë në qytetin e Tiranës duke trajtuar elementin e gjelbërt dhe në vecanti në lidhje me kopshtet urbane [Provokime Urbane] “Creative City Performances” – Shfaqje aktive në nivel publik duke përdorur artin dhe dizajnit si mjete për të rritur angazhimin qytetar në

Uncategorized

WORKSHOPS

[Punëtori] – Film i animuar me metrazh të shkurtër: “Fëmijët pas kamerave” – Film i shkurtër i prodhuar me idetë dhe skicimet e fëmijëve – Angazhimi i fëmijëve për krijimin e hapësirave imagjinare të qytetit të së nesërmes. [Punëtori] “Struktura të përkohshme ekspozimi II” (urban bundles)– Krijimi i një instalacioni të përkohëshëm i cili do

Uncategorized

ABOUT TAW2014

Tirana Architecture Weeks 2014 [En]visioning Future Cities Reflecting challenges of today, inspiring growth of tomorrow.   Javët e Arkitekturës në Tiranë 2014 Përfytyrimi i Qyteteve të së Ardhmes Reflektimi i sfidave të së tashmes, frymëzimi i zhvillimit të së ardhmes.   Javët e Arkitekturës në Tiranë 2014 (TAW) organizohet për të: promovuar shkëmbimin e njohurive

Uncategorized